Tư vấn phát triển quỹ đất

Với hiểu biết và kinh nghiệm thực tế về thị trường, Wesale đồng hành với khách hàng từ những bước đầu tiên trong quy trình phát triển dự án Bất động sản.

  • Tư vấn định hướng phát triển quỹ đất phù hợp với xu hướng thị trường và khả năng của khách hàng.
  • Tìm kiếm, đánh giá quỹ đất phù hợp với dự án Bất động sản của khách hàng.
  • Đề xuất phương án cấu trúc giao dịch mua bán, chuyển nhượng dự án Bất động sản hoặc phương án đầu tư phát triển quỹ đất khác.
  • Hỗ trợ khách hàng trong việc đàm phán và ký các văn bản giao dịch liên quan.
  • Theo dõi và quản lý với khách hàng về công việc, tiến độ và hiệu quả của quá trình phát triển quỹ đất.

Phát triển dự án

Wesale cung cấp lộ trình phát triển dự án phù hợp với định hướng của chủ đầu tư, góp phần tạo nên sản phẩm mang giá trị thiết thực cho người dùng.

  • Tư vấn chiến lược sản phẩm và ý tưởng thiết kế.
  • Tư vấn phương án đầu tư.
  • Tư vấn trình tự thủ tục pháp lý dự án.
  • Xây dựng chiến lược thương hiệu - Quản lý triển khai Marketing.
  • Quản lý, đo lường kết quả và đưa ra phương án xử lý khủng hoảng (nếu có).

Chiến lược gia của Wesale

Wesale được bảo chứng về năng lực uy tín, chuyên nghiệp với đội ngũ phát triển chiến lược có thâm niên trong lĩnh vực Bất động sản.

Đăng ký nhận tư vấn ngay