Cơ chế giải quyết tranh chấp

CƠ CHẾ TIẾP NHẬN KHIẾU NẠI, GIẢI  QUYẾT TRANH CHẤP

Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, Wesale khuyến khích giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên để đạt được sự đồng thuận về phương án giải quyết. Nếu hai bên không thể thương lượng với nhau và yêu cầu Wesale đứng ra giải quyết vụ việc. Quyết định của Wesale là quyết định cuối cùng.

Đầu mối tiếp nhận giải quyết tranh chấp:

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WESALE

Mã số thuế: 0110375724

Trụ sở chính: Tầng 9 Diamond Flower Tower, 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại: 0974063482

Email: Infor@uflymedia.com          

Tranh chấp hoặc khiếu nại sẽ được chúng tôi tiếp nhận và xử lý theo trình tự sau đây:

Bước 1:  Wesale tiếp nhận thông tin khiếu nại, tranh chấp.

Bước 2:  Wesale xác thực thông tin.

Bước 3:  Wesale đứng ra làm bên thứ 3 hòa giải cho các thành viên (nếu là tranh chấp giữa Người mua và Người bán), hoặc tiến hành thương lượng với thành viên (nếu là tranh chấp giữa thành viên với Wesale).

Bước 4: Giải quyết tranh chấp theo thương lượng, hòa giải nếu thương lượng/hòa giải thành.

Bước 5: Nếu thương lượng hòa giải không thành, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Phán quyết của tòa có giá trị ràng buộc với các bên.

Cụ thể:

+ Đối với trường hợp phát sinh tranh chấp giữa người bán với người mua:

Các bên phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề.

Các tranh chấp liên quan đến chất lượng, giá bán, thanh toán, chuyển nhượng/cho thuê bất động sản sẽ do người bán chịu trách nhiệm chính giải quyết với người mua. Wesale chỉ có trách nhiệm đứng ra làm trung gian để tiếp nhận thông tin từ người mua – chuyển thông tin đến cho người bán, thực hiện hòa giải giữa Hai bên và thúc đẩy quá trình giải quyết vụ việc giữa Hai bên.

Đối với người bán: cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho người mua. Về phía Wesale, chúng tôi sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến một bên thành viên nếu được bên còn lại yêu cầu.

Sau khi người mua và người bán đã giải quyết xong tranh chấp, các bên phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản lý Wesale. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người bán: Wesale sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Công ty sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về bất động sản của người bán đó trên hệ thống Wesale. Đồng thời, chúng tôi sẽ yêu cầu người bán bồi thường, bồi hoàn cho người mua thoả đáng.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua và người bán, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

 

news-right