Loại hình

Khu vực

Mức giá

Trạng thái

Loại hình

Khu vực

Mức giá

Trạng thái

Quốc lộ 45, Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hoá

Sun Beauty Onsen Thanh Hoá - Townhouse Koto

10 - 19 tỷ

 • Shophouse
 • Diện tích: 112-202m2
 • Sun Group
 • Hoàn thành 17/05/2022
 • Số căn còn lại: 06

Đánh giá

  Viết đánh giá

  Vui lòng viết nội dung đánh giá và xếp hạng. Bạn sẽ cần phải đăng nhập để gửi đánh giá.

  Đánh giá bằng sao:

  Đánh giá các tiêu chí cụ thể:

  (Tiêu chí cụ thể giúp đánh giá chính xác hơn)

  • Chất lượng

  • Tiện ích

  • Vị trí

  • Mức giá

  Viết đánh giá